Информация.

Уважаеми пациенти,

Тук може да проверите резултатите от направените ви изследвания в Клинична лаборатория към Медицински център Пулс АД - гр. Благоевград.

За да влезете в системата, е необходимо да въведете вашите “Потребителски номер” и „Парола”, които сте получили от лабораторията. Запазете вашите „Потребителски номер” и „Парола”, тъй като с тях ще можете да проверявате резултати при следващи ваши изследвания в лабораторията. Всички ваши резултати се съхраняват в нашата база данни.

Важно! За да запазим конфиденциалността на личните ви данни и информацията от проведените ви изследвания, потребителският номер и паролата за вход в системата ще получите лично в лабораторията. За ваша сигурност същите няма да бъдат предоставяни по електронна поща или телефон.

Резултати от изследвания се получават в деня на провеждането им или на следващия ден, в зависимост от вида на изследването.

Резултатите могат да бъдат прегледани и от лекаря, назначил изследването чрез неговия достъп до системата!